top of page

Budb              Budget Guideline

    งบนี้รวมอะไรบ้าง

 

 • เฟอร์นิเจอร์บิวอิน

 • ผนังตกแต่ง ผนัง เพดานเพิ่มเติมบางส่วน

 • อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง

 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

   FULFILL

   ถ้าออฟฟิศของคุณมีพื้น ผนัง และเพดานที่ตกแต่งแล้ว

  การออกแบบตกแต่งก็จะเหลือแต่ เฟอร์นิเจอร์ งานbuilt-in งานม่าน

  และของตกแต่งเท่านั้น

 

6,000-9,000 Baht / sq.m. 

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

    งบนี้รวมอะไรบ้าง

 

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่

 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่

 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง

 • อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง

 • เฟอร์นิเจอร์บิวอิน

 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

 

   DECORATION

   ถ้าห้องหรืออาคารของคุณต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และ          เพดาน เช่น พื้นที่สำนักงานเซ้งหรือเช่าบนตึก แต่ดีที่งานระบบของอาคาร          ใช้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวางระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และ            สุขาภิบาล กันใหม่

 

9,000-13,000 Baht / sq.m. 

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

    งบนี้รวมอะไรบ้าง

 

 • งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และงานปิดผิวผนังใหม่

 • ออกแบบและติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่

 • งานฝ้าเพดาน และฝ้าตกแต่ง

 • อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือดวงโคมแสงสว่างบ้าง

 • ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และระบบปรับอากาศใหม่

 • เฟอร์นิเจอร์บิวอิน

 • ของตกแต่งสำนักงาน เช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ

 

  RENOVATION

   ถ้าห้องหรืออาคารของคุณต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่พื้น ผนัง และ เพดาน เช่น พื้นที่    สำนักงานเซ้งหรือเช่าบนตึก แต่ดีที่งานระบบของอาคาร ใช้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวางระบบไฟฟ้า    แสงสว่าง สื่อสาร ปรับอากาศ และ สุขาภิบาล กันใหม่

 

13,000-18,000 Baht / sq.m. 

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศ ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งภายในสำนักงาน
ตกแต่งออฟฟิศ รับออกแบบอาคาร รับเหมาตกแต่งภายใน รับออกแบบภายใน interior design ตกแต่งภายในโรงแรม
ตกแต่งภายในโรงแรม รับตกแต่งภายใน ออกแบบตกแต่งภายใน บริการตกแต่งภายใน

bottom of page